TRAO QUYẾT ĐỊNH LÊN LƯƠNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN XN-X30

    • Thay mặt Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trao quyết định lên lương cho các đ/c Cán bộ Công nhân viên Xí nghiệp X30 NĂM 2020.

Leave Comments

0908717958
0908717958