Đại Hội Chi Bộ 6 ( X30) lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Căn cứ Kế hoạch số 64-KH/ĐUNT ngày 28/6/2022 của Đảng ủy Công ty Nam triệu về tổ chức đại hội chi bộ trong Đảng bộ Công ty Nam triệu; Chi bộ 6, vào lúc…08 giờ 15 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022, Chi bộ 6 đã tiến hành Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội diễn ra trong  buổi sáng ngày 12 /10 / 2022  với sự tham gia của 15.đảng viên.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, tập trung dân chủ.

Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ 6.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Chi bộ  6 nhiệm kỳ 2022-2025, gồm các đồng chí:

1) Đ/c Phạm Chu Du giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ;

2) Đ/c Lê Tiến Qúy giữ chức vụ Chi ủy viên;

……………………………………

Đại hội kết thúc vào lúc 11.giờ 00, ngày 12 . tháng 10 năm 2022./.

Leave Comments

0908 717 958
0908717958