TIN TỨC NỔI BẬT

Đại Hội Chi Bộ 6 ( X30) lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Căn cứ Kế hoạch số 64-KH/ĐUNT ngày 28/6/2022 của Đảng ủy Công ty Nam triệu về tổ chức đại hội chi bộ trong Đảng bộ Công ty Nam triệu; Chi bộ 6, vào lúc…08 giờ 15 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022, Chi bộ 6 đã […]

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC CỦA CHI BỘ X30

Ngày 16/9/2022 tại Xí nghiệp X30, thay mặt Đảng ủy Công ty Nam Triệu đ/c Phạm Chu Du – Đảng ủy viên – Phó Bí thư chi bộ 6 – Phó Giám đốc X30 trao quyết định chuyển Đảng chính thức cho 03 đ/c Đảng viên dự bị của chi bộ 6 (X30) và chỉ […]

Lễ Công bố và trao Quyết định 30 năm tuổi Đảng

Sáng ngày 24 tháng 05 năm 2021 Đại diện Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, Cấp ủy, Ban Giám đốc Xí nghiệp X30 đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Hưng – Phó bí thư Đảng bộ Công ty Nam Triệu, P. Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty Nam Triệu đã […]

0908 717 958
0908717958